บริษัท ซีแมนทิค ทัช จำกัด ผู้ให้บริการระบบ E-commerce Web Application ที่มีชื่อว่า BentoWeb ระบบซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการ ในการเปิดร้านเพื่อขายสินค้าหรือบริการ บนอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทาง Electronics ต่าง ๆ และ ยังให้บริการเช่าพื้นที่ฝากร้านค้า, บริการตกแต่งออกแบบเว็บไซต์หน้าร้าน, บริการข้อมูลและเครื่องมือในการทำการตลาด, และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขายสินค้า ขอแจงรายละเอียดในการรับบริการ BentoWeb www.bentoweb.com ตามข้อมูลด้านล่างนี้

การใช้บริการ BentoWeb คุณในฐานะผู้สมัครใช้บริการจำเป็นที่จะต้องยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้


การเปิดร้านค้า

 • เมื่อผู้ประกอบการลงประกาศขายสินค้าหรือบริการของตนผ่านร้านค้าที่ BentoWeb ให้บริการ และมีผู้ซื้อตกลงที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างเข้าร่วมในข้อตกลงที่มีผลผูกพันซึ่งกันและกัน โดยผู้ประกอบการจะต้องขาย และผู้ซื้อจะต้องซื้อสินค้าหรือบริการ ตามราคาที่ประกาศไว้บนร้านค้า
 • การจัดส่งและขายสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว การจัดส่งและขายสินค้าผ่านร้านค้าที่ BentoWeb ให้บริการ จะต้องถูกดำเนินการโดยผู้ประกอบการด้วยความรวดเร็ว และจะต้องดำเนินการจัดส่งภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับการชำระค่าสินค้าจากผู้ซื้อ หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ประกอบการกับผู้ซื้อได้มีการตกลงไว้
 • ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฎบนร้านค้าแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล, รูปภาพ, ตราสินค้า, รูปวาด, ภาพถ่าย, หรือวีดีโอ ผู้ประกอบการจะต้องให้ข้อมูลสินค้า และบริการที่ถูกต้องบนร้านค้าที่ BentoWeb ให้บริการ
 • ผู้ประกอบการไม่สามารถจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมาย, สินค้าหมดอายุ, สินค้าที่ไม่ได้มาตราฐาน, และผิดศีลธรรม หากมีการตรวจสอบพบ มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการสั่งยุติการขายสินค้า และยกเลิกการให้การบริการทันที หรือปฎิบัติตามคำฟ้องร้องตามกฎหมาย
 • BentoWeb จะให้บริการเฉพาะกับผู้ประกอบการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่สามารถทำสัญญาได้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องมีผู้ปกครองให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้ปกครองเองจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • บริษัท ซีแมนทิค ทัช จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการป้องกันบัญชี BentoWeb และรหัสผ่านของคุณ
 • บริษัท ซีแมนทิค ทัช จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาหรือปิดร้านค้าที่:
  • ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านบนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ร้านค้าที่ขายสินค้าที่ละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา, ก้าวร้าว, ข่มขู่, หมิ่นประมาท, ทำให้เสียชื่อเสียง, ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ
 • บริษัท ซีแมนทิค ทัช จำกัด ไม่ได้รับประกันว่า BentoWeb จะไม่ขาดช่วง, ปลอดภัย, หรือปราศจากจากข้อผิดพลาด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.bentoweb.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้

 • BentoWeb มีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง อาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นดังต่อไปนี้
  • หมายเลขไอพี (IP Address)
  • ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
  • Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
  • เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
  • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการที่ได้ใช้ในการสมัครเปิดร้านจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตลอดอายุของการใช้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด
 • กรณีมีหมายศาลหรือจากหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับทางกฎหมาย ในการขอเข้าดูความเคลื่อนไหวของร้านค้า บริษัทจำเป็นต้องให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ทางหน่วยงานราชการนั้นๆ ซึ่งอาจมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้
 • ผู้ประกอบการยินยอมที่จะรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท เช่น การแจ้งสถานะการสั่งซื้อสินค้า, การประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงอื่นๆ, รวมทั้งประกาศต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสม นอกเหนือจากการอัพเกรดแพคเกจ เป็นต้น โดยทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ และ/หรือ การสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
 • การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าผู้ประกอบการจะได้รับการสื่อสารดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความ แม้ว่าจะได้เปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม
 • บริษัทอาจมีการนำข้อมูลหน้าร้านของร้านค้า มาใช้เพื่อการประสัมพันธ์ หรือการแสดงเป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ร้านค้าร้านอื่น ซึ่งทางร้านค้ายินยอมให้กระทำการดังกล่าวโดยไม่ต้องทำการแจ้งล่วงหน้า กรณีมีนำไปใช้แล้วร้านค้าไม่พอใจสามารถทำการแจ้งทางบริษัทเพื่อให้ทำการลบออกจากการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวได้
 • ในส่วนของการทำงานที่เชื่อมต่อกับ Facebook Application
  • การดึงข้อมูล: หลังจากที่ทางผู้ประกอบการ หรือ ผู้ใช้งาน ได้ทำการ "อนุญาต" ให้ Facebook Application เข้าถึงข้อมูล ส่วนของข้อมูลที่ทาง Facebook Application จะสามารถเข้าถึงได้คือ ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน Facebook (ชื่อ, รูปโปรไฟล์, เพศ, อีเมล, ฯลฯ), ข้อมูลอื่นๆ ที่ทางผู้ใช้งาน Facebook ได้ให้เพิ่มเติมในระหว่างการใช้งาน รวมถึงเลขประจำตัวของผู้ใช้งาน (Unique ID)
  • การใช้งานของข้อมูล: BentoWeb จะนำข้อมูลที่ได้จากการดึงข้อมูลในส่วนนี้เข้ามาใช้เพื่อระบุความเป็นตัวตน และประกอบการใช้งานของระบบเท่านั้น

นโยบายการชำระเงิน

BentoWeb เป็นระบบที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการที่สนใจเปิดร้านเพื่อขายสินค้าหรือบริการบนอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้สมัครและทำการเปิดใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถทดลองการใช้งานระบบได้ทันที หากใช้งานแล้วมีความสนใจอยากที่จะทำการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจึงค่อยทำการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระเงินผ่านทาง

 • การโอนเงินผ่านธนาคาร
 • การชำระด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบรับชำระเงินออนไลน์จากผู้ให้บริการ PAYPAL
 • การชำระด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบรับชำระเงินออนไลน์จากผู้ให้บริการ Omise

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินได้ทั้งจากระบบหลังบ้านของทางผู้ประกอบการ ในส่วนของ Tab "Upgrade" และจากอีเมล "ใบสั่งซื้อ" ที่ทางระบบได้จัดส่งไปให้


นโยบายการเปิดแพคเกจ

BentoWeb จะใช้อีเมลที่ทางผู้ประกอบการได้ใช้ในขั้นตอนของการสมัครเปิดร้านเป็นตัวปลดล็อคการใช้งาน และใช้ในการล๊อคอินเข้าระบบหลังบ้านสำหรับการจัดการร้านค้า

 • กรณีชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร บริษัทจะใช้เวลาในการตรวจสอบการชำระเงินภายใน 1-3 วัน กรณีติดวันหยุดนขัตฤกษ์ขอเลื่อนไปเป็นวันทำการวันแรก ทั้งนี้จะต้องแจ้งการชำระเงินเข้ามาผ่านช่องทางที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
  • ระบบหลังบ้านของผู้ประกอบการ ในส่วนของ Tab "Upgrade"
  • ลิ้งค์จากอีเมลใบสั่งซื้อ
  • ติดต่อ Call Center: 02 683 6512 ในวันและเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 - 18.00น. จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบรับชำระเงินออนไลน์จากผู้ให้บริการ PAYPAL หรือ Omise ระบบจะทำการเปิดแพคเกจให้อัตโนมัติหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบการชำระเงินแล้ว

นโยบายการคืนเงิน/การคืนสืนค้า/การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกบริการ

BentoWeb ไม่มีนโยบายในการคืนเงิน หรือการคืนสินค้าและบริการ สำหรับผู้ประกอบการที่ได้ทำการอัพเกรดแพคเกจตามระยะเวลาที่ได้ทำการเลือกไว้ก่อนการชำระเงินทุกกรณี และในทุกแพคเกจ

หากต้องการที่จะปรับเปลี่ยนแพคเกจเป็นแพคเกจที่สูงกว่า และในระยะเวลาที่มากขึ้น หรือต้องการยกเลิกบริการ สามารถทำได้ ในกรณีนี้ให้ติดต่อเข้ามาผ่านช่องทาง Call Center: 02 683 6512 หรือ อีเมลเข้ามาที่ info@bentoweb.com ในวันและเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 - 18.00น. จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง BentoWeb จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

BentoWeb เป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

BentoWeb จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนพร้อมระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้ที่

 • ช่องทางที่ 1 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.bentoweb.com จากหน้า ติดต่อเรา
 • ช่องทางที่ 2 ผ่านทางอีเมล ส่งมาที่ อีเมล info@bentoweb.com
 • ช่องทางที่ 3 ส่งจดหมายข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์มาที่

  บริษัท ซีแมนทิค ทัช จำกัด
  549/9 ซอยสาธุประดิษฐ์ 34 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ทีมงานจะเร่งดำเนินการกับทุกเรื่องร้องเรียนของท่านและทำการติดต่อกลับเพื่อสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมภายใน 3 วันทำการ


  หมายเหตุ:
 • บริษัท ซีแมนทิค ทัช จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายการและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัท ซีแมนทิค ทัช จำกัด และ BentoWeb ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Facebook แต่อย่างใด