เพื่อช่วยให้การทำ E-commerce ง่ายขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับทุกคน BentoWeb จำเป็นที่จะต้องเก็บ และใช้ข้อมูลของ

เราหวังว่านโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราจัดทำขึ้นจะช่วยให้คุณ เข้าใจว่า BentoWeb ทำการเก็บรักษา และใช้งานข้อมูลของคุณอย่างไร เพื่อให้การซื้อขายสินค้าภายในระบบของเราเป็นเรื่องง่าย และราบรื่นขึ้น อาจมีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวในหน้านี้ และถ้าหากการแก้ไขนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เราจะแจ้งให้สมาชิกในระบบของเราทราบผ่านทางหน้า Facebook ที่ https://www.facebook.com/bentoweb หรือทาง Email ของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ใช้งานบนระบบ BentoWeb มีดังต่อไปนี้


หลักการพื้นฐานของเรา

ความโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญที่ BentoWeb ยึดมั่นมาโดยตลอด เราให้บริการ Platform ระบบร้านค้าออนไลน์โดยมีหลักการพื้นฐานในการบริหารข้อมูลของคุณ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดเป็นของคุณ และเราจะขอข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัวที่คุณระบุไว้ในระบบของเราจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของคุณเท่านั้น BentoWeb จะขอข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเพื่อช่วยให้เราสามารถอำนวยความสะดวกในการซื้อขาย ภายในระบบของเรา

เราไม่เผยแพร่ข้อมูลของคุณให้กับใคร

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เราจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ใคร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาต หรือมีเหตุจำเป็นทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตามเท่านั้น


BentoWeb เอาข้อมูลของคุณไปใช้ทำอะไร

เราจะใช้ข้อมูลของคุณ ในงานที่เราต้องปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับ ร้านค้าผู้ใช้งานระบบของเรา เพื่อให้สะดวกในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งหมายรวมถึงการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เราทำงานร่วมด้วย เช่น ผู้ให้บริการ Payment gateway หรือ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า เป็นต้น นอกเหนือจากการปฏิบัติงานดังกล่าว BentoWeb ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อ

 • ตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน หรือให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับระบบของเรา
 • ปรับปรุงพัฒนาระบบของเราให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างรายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
 • ใช้ในงานด้านการตลาด, การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ของเรา
 • ทดสอบฟังก์ชั่น และบริการใหม่ ๆ
 • ป้องกันความเสี่ยง และการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นภายในระบบของเรา

สิทธิในข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณมีกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่ในข้อมูลส่วนตัวที่คุณระบุไว้ในระบบของ BentoWeb คุณสามารถเรียกดูข้อมูลทุกอย่างที่เราจัดเก็บ, แก้ไข, ลบ, หรือจำกัดการอนุญาตให้เราติดต่อกลับเพื่อให้การสนับสนุน หรือทำ Direct marketing ได้ตลอดเวลา

หากคุณเป็น ลูกค้า ที่สั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ใช้งานระบบของเรา BentoWeb ขอเรียนให้ท่านทราบว่า เราไม่มีสิทธิเข้าไปจัดการข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของท่านในร้านค้าที่ท่านทำการสั่งซื้อ BentoWeb เป็นเพียงเครื่องมือที่ร้านค้าเลือกใช้ และไม่สามารถตัดสินใจกระทำการใด ๆ กับข้อมูลในร้านค้าได้ อย่างไรก็ดี พวกเรายินดีที่จะช่วยประสานงาน และให้คำแนะนำกับทางร้านค้า รวมถึงวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณได้

ก่อนที่เราจะช่วยประสานงาน หรือปฏิบัติตามความต้องการใด ๆ ที่คุณร้องขอต่อข้อมูลส่วนตัวที่บันทึกไว้ในระบบของเรา เราจำเป็นที่จะต้องยืนยันให้แน่ใจว่าคุณเป็นเจ้าของข้อมูลในระบบจริง โดยคุณจำเป็นต้อง

 • ส่งคำร้องจาก Email ที่ถูกบันทึกไว้ในระบบของเราเท่านั้น และหรือ
 • ส่งเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ มาที่ info@bentoweb.comหลังจากที่เราสามารถยืนยันตัวตนของคุณได้แล้ว เราจะทำลายหลักฐานหรือเอกสารที่เราได้รับทาง Email ภายใน 30 วันทำการ

วิธีการปกป้องข้อมูลของเรา

BentoWeb ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรา Update ระบบอยู่ตลอดเวลาเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย และเพิ่มเสถียรภาพในระบบของเรา เรามีมาตราการที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้

 • การส่งต่อข้อมูลภายในระบบทั้งหมดถูกเข้ารหัสทั้งแบบ 128-bit และ 256-bit
 • กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของทีมงานภายใน
 • กำหนดสิทธิในการจัดการ Network
 • กำหนดสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูล
 • มีการปรับปรุง และพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ
 • จัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น และจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ใคร เว้นแต่จะได้รับอนุญาต หรือมีเหตุจำเป็นทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตามเท่านั้น

การใช้งาน Cookies ในระบบของเรา

BentoWeb ใช้ Cookies ในการให้บริการระบบร้านค้าออนไลน์ของเราในทุกส่วน ทั้ง ระบบร้านค้า, ระบบจัดการหลังบ้าน และหน้าเว็บไซต์หลักของ BentoWeb ซึ่ง Cookies เหล่านี้จะใช้รวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้น และไม่สามารถระบุตัวตนของใครคนใดคนหนึ่งได้

Cookies เป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน โดยเราจะใช้ Cookies ในส่วนงานหลัก ๆ อยู่ 3 ด้าน ได้แก่ การให้บริการฟังก์ชั่นหลัก, การวิเคราะห์ข้อมูล และการสื่อสารกับเจ้าของร้าน โดย BentoWeb จะใช้งาน Cookies ของตัวเอง และอาจมีเลือกใช้งาน Cookies จากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ด้วย

Cookies เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในการให้บริการฟังก์ชั่นหลักของ BentoWeb เราใช้ Cookies ในการจดจำพฤติกรรม, ระบุตัวตน-รักษาความปลอดภัย และการตัดสินใจของผู้ใช้งานในระบบของเรา ตัวอย่างของการใช้งาน cookies ในลักษณะนี้ได้แก่

 • การจดจำผู้ใช้งานที่ login เข้าระบบโดยใช้ email และรหัสผ่าน
 • การจดจำภาษาของลูกค้า และร้านค้า
 • การจดจำตัวเลือก, ช่องทางการจัดส่ง หรือช่องทางการชำระเงินของลูกค้า

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้ BentoWeb สามารถทำ E-commerce ให้ง่าย และราบรื่นขึ้นสำหรับทุกคน เราใช้ Cookies ในการเก็บข้อมูลว่าผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชั่นไหนบ้าง, ฟังก์ชั่นไหนต้องการการแก้ไขในทันที และมีอะไรที่เราควรจะทำเพิ่มเพื่อให้การซื้อขายง่ายขึ้นอีก นอกจากเราจะใช้ Cookies ของเราเอง BentoWeb ยังเลือกใช้ระบบจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ เพื่อเรียนรู้ และปรับปรุงระบบของเรา ซึ่งผู้ให้บริการที่เราใช้อาจมีการใช้งาน cookies ในระบบของเราเช่นกัน

ผู้ให้บริการ รายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว
Google Analytics ใช้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งาน และวัดผลประสิทธิภาพของระบบ https://policies.google.com/privacy
Hotjar ใช้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งาน และวัดผลประสิทธิภาพของระบบ https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

เราเชื่อว่าการสื่อสาร รวมถึงการให้บริการที่รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของร้านค้า จะช่วยให้การทำ E-commerce ง่ายขึ้น Cookies จากผู้ให้บริการที่เราใช้ จะช่วยให้ BentoWeb เลือกส่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของคุณได้ BentoWeb ใช้ Cookies ในการสื่อสารกับร้านค้าเท่านั้น เราไม่ติดตั้ง cookies สำหรับการสื่อสารบนหน้าเว็บไซต์ของร้านค้า ร้านค้าจะเป็นคนจัดการติดตั้งด้วยตัวเอง

ผู้ให้บริการ รายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว
Crisp ใช้สำหรับงาน Support และการสื่อสารกับเจ้าของร้าน https://crisp.chat/en/privacy/
Facebook ใช้ Pixel เพื่อสร้าง Custom audiences สำหรับสื่อสารกับเจ้าของร้านที่ใช้งานระบบ https://www.facebook.com/policy.php
Google ใช้ Google Ads สื่อสารกับเจ้าของร้านที่ใช้งานระบบ https://policies.google.com/privacy

Cookies ของ BentoWeb จะมีอายุอยู่ในเครื่องของผู้ใช้งานระหว่าง 6 ชั่วโมง ถึง 120 วัน ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นของการใช้งาน หากคุณต้องการลบ Cookies ที่ถูกเก็บไว้ใน Browser ของคุณ คุณสามารถทำได้โดยไปที่หน้าการตั้งค่าของ Browser ที่คุณเลือกใช้


ติดต่อ BentoWeb

หากคุณมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
คุณสามารถติดต่อพวกเราได้ที่ info@bentoweb.com หรือตามรายละเอียดด้านล่างที่

บริษัท ซีแมนทิค ทัช จำกัด

549/9 ซอยสาธุปรดิษฐ์ 34
ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 02-683-6512
วันจันทร์ถึงศุกร์ 8.00-17.00 น.


เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูล: นายณัฐเศษ ศิรินันท์ธนานท์