ChatBot ผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วย
คุณปิดการขายบน Facebook

โต้ตอบ, เรียนรู้ความต้องการ, และช่วยคุณปิดการขายกับลูกค้าที่ทักเข้ามาผ่าน Facebook ด้วย
ChatBot ที่คุณสามารถสร้างและจัดลำดับการโต้ตอบด้วยตัวเอง

ดูวิดีโอแนะนำ ChatBot

ChatBot ผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยคุณปิดการขายบน Facebook

การโต้ตอบที่ง่ายและลงตัวกว่า

ChatBot ทำงานร่วมกับร้านออนไลน์ของคุณอย่างลงตัว โดยจะใช้การโต้ตอบที่คุณสร้างขึ้น ร่วมกับนโยบายต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดไว้แล้วในระบบหลังบ้าน เพื่อสื่อสารกับลูกค้าที่มาจาก Facebook แชทให้โดยอัตโนมัติ เจ้าของร้านสามารถเห็นทุกการโต้ตอบระหว่าง ChatBot กับลูกค้า และสามารถพิมพ์แทรกเข้ามาได้ตลอดเวลา

การโต้ตอบที่คุณกำหนดได้เอง

การโต้ตอบที่คุณกำหนดได้เอง

กล่าวทักทายและเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า โดยสร้างลำดับการโต้ตอบง่าย ๆ ด้วยตัวเองผ่านระบบหลังร้าน คุณสามารถสร้างความประทับใจในการให้บริการ และลดเวลาในการถาม-ตอบได้ผ่านเครื่องมือที่เราเตรียมไว้ให้ดังนี้:

  • ข้อความต้อนรับ กล่าวทักทายและแนะนำลูกค้าในแบบของคุณได้เอง
  • เมนูตัวเลือก สร้างเมนูถามตอบได้อย่างไม่จำกัด เพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า
  • เมนูสินค้า เสนอขายสินค้าในร้านที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้โดยตรงจาก Facebook แชท
เปิดสาขาเพิ่มบน Facebook Messenger

เปิดสาขาเพิ่มบน Facebook Messenger

เปลี่ยน Facebook messenger ให้เป็นหน้าร้านของคุณอย่างเต็มรูปแบบ ChatBot จะเข้าไปเพิ่มเมนูใน Chat ของลูกค้า เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่ง หรือดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้้วยตัวเอง

ChatBot ช่วยลูกค้าให้ สั่งซื้อได้
โดยตรงจาก Facebook Messenger

ค้นหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการ

ค้นหาสินค้าที่ตรงกับ
ความต้องการ

ลูกค้าสามารถโต้ตอบกับ ChatBot ผ่านเมนูตัวเลือกที่
คุณกำหนดเอง แล้วทำการสั่งซื้อได้ง่าย ๆ เพียงกด
เลือกสินค้าลงตะกร้าบน Facebook Messenger
แล้วกดชำระเงิน

แจ้งเตือนลูกค้าให้ทำการสั่งซื้อและชำระเงินให้สมบูรณ์

แจ้งเตือนลูกค้าให้ทำการสั่งซื้อและชำระเงินให้สมบูรณ์

ChatBot จะทำการแจ้งเตือนลูกค้าให้ทำการสั่งซื้อ หรือเตือนให้ลูกค้ารีบทำการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ตามนโยบายที่คุณตั้งไว้ ดังนั้นลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนทั้งจาก Email และบน Facebook แชทโดยอัตโนมัติ

แจ้งเตือนลูกค้าให้ทำการชำระเงิน

แจ้งเตือนลูกค้าให้ทำการชำระเงิน

ก่อนใบสั่งซื้อจะหมดอายุ 1 วัน ChatBot จะส่งข้อความแจ้งเตือนให้ลูกค้าทำการชำระเงินให้เรียบร้อยโดยอัตโนมัติ

แจ้งเตือนสถานะการจัดส่งผ่าน Facebook Messenger

แจ้งเตือนสถานะการจัดส่ง
ผ่าน Facebook Messenger

ChatBot ของ BentoWeb ต่อเชื่อมเข้ากับระบบการจัดส่ง
ของไปรษณีย์ไทย ทำให้เราสามารถช่วย update สถานะ
การจัดส่งให้กับลูกค้าผ่าน Facebook Messenger
ได้โดยอัตโนมัติ

เริ่มรับออเดอร์จากทุกช่องทางได้ทันที

สมัครเปิดร้านฟรี ไม่มีวันหมดอายุ

สมัครเปิดร้านฟรี
BentoWeb ทดลองใช้งานได้ฟรี ไม่มีวันหมดอายุ