สรุปใจความสำคัญ

 • เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการ และให้คุณทำการค้าออนไลน์ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น
 • BentoWeb รับ-ส่งข้อมูลของคุณ และข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าในร้าน ไปยังผู้ให้บริการที่คุณได้มีการเลือกไว้ในระบบหลังบ้าน เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น เราไม่ได้ควบคุมข้อมูลที่เราส่งออกไป โปรดศึกษานโยบายของแต่ละผู้ให้บริการก่อนการตัดสินใจเลือกใช้
 • BentoWeb จะไม่ขาย หรือหาประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าของคุณ เราเป็นเพียงผู้ให้บริการ และประมวลผลข้อมูลเท่านั้น

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมครับ


ข้อมูลที่เก็บ และการนำไปใช้

BentoWeb ใช้ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลธุรกิจของคุณในการให้บริการระบบร้านค้าออนไลน์ ข้อมูลที่เราได้รับมาจาก การสมัครใช้งานของคุณในระบบของเรา, ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในระบบหลังบ้าน และเอกสารที่คุณส่งเข้ามาที่บริษัททางไปรษณีย์ หรือทาง Email

ข้อมูลที่เราเก็บ การนำไปใช้
ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, Email, รหัสผ่าน และเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
 • เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ และยืนยันตัวตนในระบบ
 • เพื่อสามารถติดต่อคุณในกรณีที่ระบบเกิดปัญหา, แนะนำวิธีการใช้งาน, แจ้งความสามารถ, ความเคลื่อนไหว และบริการใหม่ ๆ ในระบบ
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ เช่น ชื่อบริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี , ที่อยู่ของบริษัท, Email, เบอร์โทรศัพท์ และช่องทางการติดต่ออื่น ๆ
 • เพื่อสร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า, ใบเสร็จรับเงิน, ใบปะหน้ากล่อง, รายงานภาษีขาย เป็นต้น
 • เพื่อแสดงช่องทางติดต่อให้กับลูกค้าของคุณบนหน้าเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ในการแสดงช่องทางการจัดส่ง และการชำระเงิน ที่ร้านค้าของคุณรองรับ
 • แจ้งสถานะการสั่งซื้อจากระบบ
ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการจัดส่ง และการชำระเงินที่คุณเลือกใช้ในระบบหลังบ้าน เช่น Service ID, Merchant ID, Secret Key และ พิกัด GPS ของร้าน เป็นต้น
 • เพื่อใช้แสดงช่องทางการรับชำระเงินของคุณ
 • เพื่อใช้ในการสื่อสารกับระบบของผู้ให้บริการที่คุณเลือกใช้
เอกสารที่รับรองโดยหน่วยงานราชการ เช่น ภ.พ.20, สำเนาบัตรประชาชน, หนังสือรับรองบริษัท และ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น
 • ใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ BentoDelivery หรือ BentoPayment
 • ใช้ในการออกเอกสารเกี่ยวกับบัญชี / ภาษี
เมื่อเราได้รับเอกสารแล้ว เราจะทำการบันทึกในรูปแบบของ Digital copy และเก็บไว้ในระบบที่มีการเข้ารหัสของเรา จากนั้นจะทำลายเอกสารดังกล่าวภายใน 30 วันทำการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบ เช่น IP address, อุปกรณ์ที่ใช้ และ Browser เป็นต้น
 • เพื่อบันทึกประวัติการใช้งาน
 • เพื่อป้องกันการฉ้อโกง หรือทุจริต
Access token จากระบบของ Partner ของเรา เช่น Facebook หรือ Google เป็นต้น
 • เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ และเชื่อมต่อบัญชีของ Partner กับบริการ หรือฟังก์ชั่นบนระบบของ BentoWeb

BentoWeb รองรับการชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต แต่เราไม่ได้มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณไว้ในระบบของเรา ข้อมูลการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตจะถูกประมวลผลโดย Omise หรือ PayPal


การแชร์ข้อมูลของคุณไปยังบุคคลภายนอก

เราไม่ส่งต่อข้อมูลของคุณไปให้กับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานใด ๆ เว้นแต่ จะได้รับการอนุญาต หรือมีเหตุจำเป็นที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

BentoWeb รับ-ส่งข้อมูลของคุณ และข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าในร้าน ไปยังผู้ให้บริการที่คุณได้มีการเลือกไว้ในระบบหลังบ้าน (เช่น ผู้ให้บริการจัดส่ง หรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน) เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น เราไม่ได้ควบคุมข้อมูลที่เราส่งออกไป โปรดศึกษานโยบายของแต่ละผู้ให้บริการ ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้

เราเลือกใช้ ผู้ให้บริการที่หลากหลาย ในการให้บริการระบบร้านค้าออนไลน์เรา เช่น บริการ Server. Cloud storage หรือ บริการส่ง Email แจ้งการจัดส่ง เป็นต้น ซึ่งถือเป็นฟังก์ชั่นหลักที่จะช่วยให้ BentoWeb สามารถสร้างประสบการณ์การค้าออนไลน์ที่ง่าย และราบรื่น การเชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าวจะทำผ่าน API ที่มีการเข้ารหัสความปลอดภัยเอาไว้

หากมีเหตุจำเป็นที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการส่งต่อข้อมูลของคุณ เช่น ได้รับหมายศาล หรือความต้องการอื่นใดของหน่วยงานภาครัฐ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็ว


สิทธิในข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณมีกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่ในข้อมูลส่วนตัวที่คุณระบุไว้ในระบบของ BentoWeb คุณสามารถเรียกดูข้อมูลทุกอย่างที่เราจัดเก็บ, แก้ไข, ลบ หรือจำกัดการอนุญาตให้เราติดต่อกลับเพื่อให้การสนับสนุน หรือทำ Direct marketing ได้ตลอดเวลาในระบบหลังบ้าน ในเมนูจัดการข้อมูลส่วนตัว

อย่างไรก็ดี เพื่อให้ถูกต้องตามมาตราที่ 17 ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560, BentoWeb จะทำการเก็บข้อมูลของทางร้านไว้ในระบบ Server ของเราอย่างน้อย 90 วันแต่ไม่เกิน 2 ปี ก่อนที่จะทำลายข้อมูลดังกล่าวทิ้งอย่างถาวร

BentoWeb จะไม่ขาย หรือหาประโยชน์ใด ๆ จากข้อมูลส่วนตัวของคุณ และจะไม่เปิดเผยหรืออ้างถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในร้าน เว้นแต่ ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยเป็นสาธารณะจากทางร้านค้า, ตัวแทนของร้านค้า หรือ เมื่อเราได้รับอนุญาตจากทางร้านค้าแล้วเท่านั้น


ข้อมูลของลูกค้าภายในร้าน

BentoWeb จำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลลูกค้าของคุณ เช่น ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, Email หรือ ที่อยู่ในการจัดส่ง เพื่อการให้บริการระบบร้านค้าออนไลน์ของเรา การจัดการข้อมูลใด ๆ ของลูกค้า BentoWeb จะกระทำในฐานะผู้ให้บริการ และประมวลผลข้อมูลเท่านั้น เราจะไม่ขาย หรือหาประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าของคุณ

ในฐานะ ร้านค้า ผู้ใช้งานระบบ BentoWeb มีหน้าที่แจกแจงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงนโยบายการจัดเก็บข้อมูลภายในร้านของคุณเอง