ຖ່າຍຮູບສິນຄ້າໃຫ້ຟຣີ

ໄດ້ຊ່າງພາບມືອາຊີບປະຈໍາຮ້ານທັນທີທີ່ທ່ານເປີດຮ້ານກັບ BentoWeb

ຖ່າຍຮູບສິນຄ້າໃຫ້ຟຣີ!

ຮູບສິນຄ້າມີຜົນຕໍ່ຍອດຂາຍ

ສິນຄ້າທີ່ສວຍງາມບໍ່ພຽງແຕ່ພຽງແຕ່່ຊ່ວຍດຶງດູດໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າມາເລືອກເບິ່ງ ແລະ ເລືອກສິນຄ້າໃນຮ້ານມັນຍັງຊ່ວຍສ້າງຄວມຫນ້າເຊື່ອຖື ແລະ ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ກັບຮ້ານຂອງທ່ານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ BentoWeb ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຮູບສິນຄ້າ ແລະ ຮູ້ວ່າການຖ່າຍຮູບສິນຄ້າໃຫ້ງາມນັ້ນຄ່ອຍຂ້າງຫຍຸ້ງຍາກ ເຮົາຈິງຂໍອາສາຊ່ວຍຖ່າຍຮູບສິນຄ້າໃຫ້ກັັບທຸກຮ້ານໃນ BentoWeb ແບບຟຣີໆ ໂດຍຊ່າງພາບມືອາຊີບ

ຖ່າຍຮູບເອງ
Before
ໃຫ້ BentoWeb ຖ່າຍຮູບໃຫ້
After

ຂັ້ນຕອນການໃຊ້ບໍລິການຖ່າຍຮູບສິນຄ້າ

1.ປ້ອນຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມ
1.ປ້ອນຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມ

ແຈ້ງຈໍານວນສິນຄ້າ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງຮ້ານຜ່ານແບບຟອມໃນຮ້ານ ຕິດຕໍ່ເຮົາ

2.ສົ່ງສິນຄ້າມາໃຫ້ເຮົາ
2.ສົ່ງສິນຄ້າມາໃຫ້ເຮົາ

ສົ່ງສິນຄ້າຕາມຈໍານວນທີ່ທ່ານໄດ້ລະບຸເອົາໄວ້ ມາທີ່ຖານວິຊາການຂອງ BentoWeb

3. ເຮົາຊ່ວຍຖ່າຍຮູບສິນຄ້າ
3. ເຮົາຊ່ວຍຖ່າຍຮູບສິນຄ້າ

ຊ່າງພາບມືອາຊີບຂອງ BentoWeb ຈະຊ່ວຍຍົກສິນຄ້າ, ຕົກແຕ່ງ, ແລະສົ່ງສິນຄ້າເຂົ້າໄປຍັລະບົບຫຼັງຮ້ານຂອງທ່ານ

4.ເຮົາຈັດສົ່ງສິນຄ້າກັບ
4.ເຮົາຈັດສົ່ງສິນຄ້າກັບ

ສົ່ງສິນຄ້າກັບດ້ວຍໄປສະນີ ເກັບເງິນປາຍທາງຕາມທີ່ຢູ່ທີ່ທ່ານລະບຸໄວ້ໃນແບບຟອມ

ຄໍາຖາມເຫັນຫລາຍກ່ຽວກັບການບໍລິການ

ບໍ່ມີ! ເຮົາຖ່າຍຮູບສິນຄ້າໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແຕ່ທ່ານຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາຫຼັບການສົ່ງສິນຄ້າກັບ
ເຮົາຈະສົ່ສິນຄ້າກັບຜ່ານ EMS ໄປສະນີກັບເກັບເງິນປາຍທາງ ຄ່າຈັດສົ່ງກໍ່ເປັນຕາມທີ່ໄປສະນີໄທກໍານົດ +70 ບາດ ເປັນຄ່າດໍາເນີນການ
ແຈ້ງຈໍານວນສິນຄ້າ ແລະລາຍລະອຽດຂອງຮ້ານຜ່ານແບບອມໃນຫນ້າ ຕິດຕໍ່ເຮົາ ແລ້ວຖ້າການຕິດຕໍ່ກັບາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ ເພື່ອນັດຫມາຍຈັດສົ່ງສິນຄ້າເຂົ້າມາ
ບໍລິສັດ Semantic Touch ຈໍາກັດ 549/9 ຊວຍສາທຸປະດິດ 34 ຖະໜົນສາທຸປະດິດ ແຂວງຍາງໂພພາງ ເຂດຍານນາວາ ກຸງເທບມະຫານະຄອນ 10120
ສິດທິໃນການຮັບບໍລິການຖ່າຍພາບສິນຄ້າຈະເປັນໄປຕາມ Package ທີ່ທ່ານເລືອກໃຊ້ ຄື - Free ແລະ Professional ທົດລອງໃຊ້ ຖ່າຍໃຫ້ 5 ລາຍການ - Basic Package ຖ່າຍໃຫ້ 30 ລາຍການ - Professional ແລະ Platinum Package ຖ່າຍໃຫ້ 300 ລາຍການ
ຮບສິນຄ້າຖ່າຍໂດຍ BentoWebຈະສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ສະເພາະທາງຮ້ານທີ່ເປີດໃຊ້ງານກັບ BentoWeb ເທົ່ານັ້ນ -ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາຮູບພາບໄປໃຊ້ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການ ຊື້-ຂາຍ ສິນຄ້າ ແລະຫ້າມໄປໃຊ້ໃນເວັບໄຊສອື່ນ - ຫ້າມເຮັດຊໍ້າ,ດັດແປປງ ຫຼືແກ້ໄຂພາຍໃຕ້ລິຂະສິດ (CC BY-NC-ND 4.0) ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີ່ມ http://goo.gl/g7rqMo
ສໍາຫຼັບ Basic, Professional ແລະ Platinum package ເຮົາຈະພະຍາຍາມຖ່າຍໃຫ້ໄດ້ສູງສຸດ 4 ຮູບຕໍ່ສິນຄ້ສ 1ລາຍການ ແຕ່ຖ້າເປັນ Free package ຈະຖ່າຍໃຫ້ 1 ຮູບຕໍ່ສິນຄ້າ1 ລາຍການເທົ່ານັ້ນ ແນວກໍ່ດີຫາກສິນຄ້າບໍ່ເອື່ອອໍານວນຕໍ່ການຖ່າຍໃນຫລາຍໆ ມູນ ຈໍານວນຂອງຮູບກໍ່ຈະນ້ອຍລົງ
ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບສິນຄ້າຂອງທ່ານແລ້ວ BentoWeb ຈະຖ່າຍຮູບສິນຄ້າພ້ອມຕົກແຕ່ງໃຫ້ແລ້ວສໍາເລັດພາຍໃນ 7 ມື້ເຮັດວຽກ
ມີ ເຮົາບໍ່ສາມາດຖ່າຍຮູບສິນຄ້າຜິດກົດຫມາຍ, ວັດຖຸອັນຕະລາຍ, ຂອງມີຄ່າ, ສິນຄ້າທີ່ແຕກຫັກງ່າຍ, ອາຫານສົດ,ສິນຄ້າທີ່ມີນໍ້າໜັກຫລາຍກ່ວາ 20 ກິໂລ, ແລະ ສິນຄ້າໃດ ທີ່ໄປສະນີບໍ່ຮັບ
ຮູບສິນຄ້າຈະຖ່າຍອອກມາຢູ່ໃນພື້ນຂາວ

ເລີ່ມຮັບອໍເດີຈາກທຸກຊ່ອງທາງໄດ້ທັນທີ

ສະຫມັກຮ້ານຟຣີ ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ

ສະຫມັກເປີດຮ້ານຟຣີ
BentoWeb ທົດລອງໃຊ້ງານໄດ້ຟີຣີ ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ