ເຮົາຊ່ວຍຊຸກດັນທຸລະກິດ ຂອງທ່ານໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່

BentoWeb ຢາກຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ E-commerce ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ ເຮົາຈຶ່ງລວບລວມສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້, ການບໍລິການ ແລະ Best practices ຕ່າງໆເຂົ້າມາໃນລະບົບຮ້ານຄ້າອອນໄລນສຳເລັກຮູບ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ E-commerce ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ... ໄດ້ທັນທີ

ເບິ່ງວິດີໂອແນະນຳ BentoWeb

ຕອບໂຈດ ທຸກຄວາມຕ້ອງການ

ເຮົາພັດທະນາ BentoWeb ໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມືໃຊ້ງານງ່າຍສຳລັບທຸກໆຄົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຂາຍທີ່ມີຫຼືບໍ່ມີປະສົບການດ້ານ E-commerce ມາກ່ອນກໍຕາມ

ຕອບໂຈດທຸກຄວາມຕ້ອງການ
ເລີ່ມຕັ້ນແລະ ຈັດການຮ້ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ

ເລີ່ມຕັ້ນແລະ ຈັດການຮ້ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ

ສະບາຍໃຈໄດ້ເລີຍ^^ ເຮົາອອກແບບລະບົບແລະບໍລິການທຸກຢ່າງຂອງ BentoWeb ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ SME ສາມາດຕໍ່ຍອດທຸລະກິດເທິງໂລກອອນໄລນດ້ວຍຄວາມສະບາຍໃຈ ຫາກທ່ານສາມາດຫຼິ້ນ Facebook ໄດ້ ທ່ານກໍສາມາດຈັດການຮ້ານອອນໄລນຂອງ BentoWeb ໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ >
ລືມຄວາມຫຍັູງຍາກໄປໄດ້ເລີຍ

ລືມຄວາມຫຍັູງຍາກໄປໄດ້ເລີຍ

BentoWeb ເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານອໍເດີ້ພາຍໃນຮ້ານຂອງທ່ານເປັນເລື່ອງງ່າຍ ເຮົາອັບເດດສະຖານະຂອງແຕ້ລະອໍເດີ້, ເຕືອນລູກຄ້າໃຫ້ຮີບທຳການສັ່ງຊື້ແລະຊໍາລະເງິນ, ກະຈາຍງານອອກເປັຍສ່ວນໆ ພ້ອມຊ່ວຍປະສານໃຫ້ລູກທີມເຮັດວຽກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທ່ານຍັງຄົງແນມເຫັນພາບລວມແລະຄວາມເຄື່ອນໄຫວທຸກຢ່າງພາຍໃນຮ້ານ

ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
ເຕີບໂຕຢ່າງຢັ້ງຢືນ

ເຕີບໂຕຢ່າງຢັ້ງຢືນ

ເຮົາກະກຽມທຸກຢ່າງທີ່ຈຳເປັນໄວ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ E-commerce ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປວກຫົວກັບເລື່ອງຈຸກຈິກກວນໃຈ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຕ້ອງການຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າໄປຕ່າງປະເທດ, ເພື່ອມຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນ, ຫຼື ຕ້ອງການຕົວຊ່ວຍເພື່ອເພີ່ມໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ພວກເຮົາກໍພ້ອມໃຫ້ບໍລິການ

ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ >
ຮອງຮັບສຳລັບການເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ສະເໝີ

ຮອງຮັບສຳລັບການເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ສະເໝີ

ໃນຂະນະທີ່ຄວາມງ່າຍໃນການໃຊ້ງານຄືຫົວໃຈສຳຄັນຂອງ BentoWeb ພວກເຮົາເອກໍບໍ່ລືມທີ່ຈະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ລະບົບຮ້ານອອນໄລນຂອງເຮົາເຕີບໃຫຍ່ໄປພ້ອມໆກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ >

ເລີ່ມຮັບອໍເດີຈາກທຸກຊ່ອງທາງໄດ້ທັນທີ

ສະຫມັກຮ້ານຟຣີ ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ

ສະຫມັກເປີດຮ້ານຟຣີ
BentoWeb ທົດລອງໃຊ້ງານໄດ້ຟີຣີ ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ