ຍາກໄດ້ຍອດຂາຍເພີ່ມ?

ທ່ານຕ້ອງປົກປ້ອງຂໍ້ມນລູກຄ້າ

ປົກປ້ອງຂໍ້ມູູນຂອງລູກຄ້າດ້ວຍ SSL
ລູກຄ້າຮູ້ສຶກອຸ່ນໃຈໃນການສັ່ຊື້ທາງເວັບໄຊສຂອງທ່ານ

ການຕິດ SSL/TLS ໃນຮ້ານ ຈະຊ່ວຍໃຫ້

 • ລູູກຄ້າຮູ້ສຶກອຸ່ນໃຈໃນການສັ່ງຊື້ໃນເວັບໄຊສຂອງທ່ານ
 • ລໍາດັການຄົ້ນຫາໃນ Google ສູງຂື້ນ
 • ການຊໍາລະເງິນດ້ວຍບັດເຄດິດປອກໄພໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ

ພຽງ3,000 credit ຕໍ່ປີ

ພິຈາລະນາຈັດຕັ້ງ SSL ເພີ່ມໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານໃຊ້ domain ຊ່ວຍຕົວເທົ່ານັ້ນ ເພາະທຸກຮ້ານຄ້າພາຍໃຕ້sub domain .bentoweb.com ມີການຕິດຕັ້ງ SSL/TLS ໄວ້ຢູ່ແລ້ວ

SSL/TLS ຂອງເຮົາ

 • ເພີ່ມລໍາດັບຜົນການຄົ້ນຫາໃນGoogle
 • ຮັບຮອງ Certificates ແບບ SHA-2
 • ສະຫນັບສະຫນູນ TLS 1.0 ຈົນຮອດ TLS 1.2 ທີ່ເປັນມາດຕະຖານລ່າສຸດ
 • ສະຫນັບສະຫນູນເຂົ້າລະຫັດທັງແບບ128-bit ແລະ 256-bit
 • ສະຫນັບສະຫນູນ HTTP Strict Transport Security ທໍາໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊສຈະຜ່ານທາງຄວາມປອດໄຟສະເຫມີ
 • ສະໜັບສະໜູນ Perfect-Forward-Secrecy ຊ່ວຍໃຫ້ການເຂົ້າລະຫັດໃນການເຂົ້າໃຊ້ງານປອດໄພຫລາຍຂື້ນ
 • ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຕະຫຼອດ 24/7
 • ໃຊ້ງານໄດ້ໃນທຸກ Browserຊັ້ນນໍາ
 • ສະແດງສັນຍາລັກແມ່ກະແຈຄວາມປອດໄຟໃນ Browser
SSL ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມອຸ່ນໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ

ເພີ່ມຄວາມອຸ່ນໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ

ລູກຄ້າເບີ່ງງຫາຄວາມອຸ່ນໃຈ https:// ແລະ ຕົວລ໋ອກະແຈ Browser ກ່ອນທີ່ຈະປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນ: ຊື່ແລະນາມສະກຸນ , ທີ່ຢູ່ສໍາຫຼັບການຈັດສົ່ງ ຫຼື ຂໍ້ມູນເຄດິດ SSLເປັນຕົວເລືອກດຽວທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າອຸ່ນໃຈຂື້ນ

SSL ຊ່ວຍເພີ່ມລໍາດັບການຄົ້ນຫາໃນ Google

ເພີ່ມລໍາດັບການຄົ້ນຫາບົນ Google

Google ໃຫູ້ວາມສໍສຄັນຫລາຍໃນເລື່ອງຂອງຄວາມປອດໄຟ ແລະ ຊອບເວັບໄຊສທີ່ທ່ານເຂົ້າລະຫັດດ້ວຍ HTTPS ເປັນພິເສດ SSL/TLS ຂອງເຮົາຈະຊ່ວຍລໍາດັບການຄົ້ນຫາຂອງເວັບໄຊສຂອງທ່ານໃນ Google ໃຫ້ສູູງຂື້ນ ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຄົ້ນຫາຄຸນໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມໄດ້ທີ່ https://webmasters.googleblog.com/2014/08/https-as-ranking-signal.html

SSL ຊ່ວຍມອບຄວາມສະບາຍໃຈໃນການຊໍາລະລະເງິນຜ່ານບັດເຄດິດ

ມອບຄວາມສະພາຍໃຈໃນການຊໍາຫຼັັບການຊໍາລະເງິນຜ່ານບັນຊີເຄດິດ

ທ່ານສາມາດຂະຫຍາຍກຸ່ມລູກຄ້າຂອງທ່ານໃຫ້ກ້ວາງຂວາງຂື້ນພຽງແຕ່ເພີ່ມຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນໃຫ້ຫລາກຫລາຍ ແລະ SSL ເປັນການຮັກສາຄວາມປອດໄຟທີ່ບໍ່ສາມາດລະເລີຍໄດ້ເພື່ອໃຫ້ລກຄ້າສັ່ງຊື້ດ້ວຍຄວາມສະບາຍໃຈ

ຄໍາຖາມທີ່ພົບຫລາຍ SSL/TLS

ຄໍາຖາມທີ່ພົບຫລາຍ SSL/TLS

SSL ແມ່ນຫຍັງ

SSL ຫບໍ້ມາຈາກ Secure Socket Layer ເປັນ protocol ໃນການເຂົ້າລະຫັດການສື່ສານລະຫ່ວາງຄອມຟິວເຕີໂທລະສັບມືຖືຂອງລູກຄ້າກັບ Server ຂອງຮ້ານເພື່່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄຟໃນການຮັບຢ່າງຂໍ້ມູນທີ່ຫລາຍຂື້ນ

ຂໍ້ມູນຂອງເຄດິດການຕິດ SSL ໃນເວັບໄຊສຮ້ານຄ້າຂອງເຮົາແມ່ນຫຍັງ?

SSL ຈະສົ່ງຜົນດີໃນເລື່ອງຂອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ລູກຄ້່ຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກລາຍຂື້ນໃນເວັບໄຊສຂອງທ່ານໃນຂະນະດຽວກັນ Google ກໍ່ຈະເຫັນວ່າເວັບໄຊສຮ້ານຄ້າຂອງປອດໄຟ-ຫນ້າເຊື່ອຖືື ເຮັດໃຫ້ຜົນການຄົ້ນຫາໃນ Google ໄດ້ລໍາດັບທີ່ດີຂື້ນ

ເລີ່ມຮັບອໍເດີຈາກທຸກຊ່ອງທາງໄດ້ທັນທີ

ສະຫມັກຮ້ານຟຣີ ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ

ສະຫມັກເປີດຮ້ານຟຣີ
BentoWeb ທົດລອງໃຊ້ງານໄດ້ຟີຣີ ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ