ສະລຸບຍອດ ແລະ ຈັດການອໍເດີໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ

BentoWeb ຊ່ວຍໃຫ້ງານທຸກສ່ວນ ຕັ້ງແຕ່ການຮັບອໍເດີຈົນເຖິງການຈັດສົ່ງເປັນເລື່ອງງ່າຍ ເຮົາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍ່ພາດທຸກໂອກາດໃນການຂາຍ ໂດຍບໍລິຫານ stock ສິນຄ້າ ແລະ ສະລຸບຍອດຂາຍພ້ອມອັບເດດສະຖານະຂອງແຕ່ລະອໍເດີໃຫ້ໂດຍອັດຕໂນມັດ

ສະຫຼຸບຍອດແລະຈັດການອໍເດີໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ
ຮອງຮັບການສັ່ງຊື້ຈາກທຸກຊ່ອງທາງ

ຮອງຮັບການສັ່ງຊື້ຈາກ ທຸກຊ່ອງທາງ

ບໍ່ວ່າລູກຄ້າຈະທຳການສັ່ງຊື້ຜ່ານແຊັດ ຫຼື ຮ້ານອອນໄລນ BentoWeb ກໍພ້ອມຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕອບສະໜອງຕໍ່ພຶດຕິກຳການສັ່ງຊື້ໃນທຸກຮູບແບບ

ເຮົາກຽມຮ້ານອອນໄລນຂອງທ່ານໃຫ້ຮອງຮັບການເຂົ້າເຖິງຈາກທຸກອຸປະກອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບມືຖື, ຫຼື ແທັບເລັດ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຮັບການສັ່ຊື້ ແລະ ການຊໍາລະເງິນໄດ້ໂດຍອັດຕາໂນມັດ

ລູກຄ້າສະດວກທີ່ຈະທຳການສັ່ງຊື້ຜ່ານແຊັດ? BentpPOS ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານອອກໃບສັ່ງຊື້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກັບເລື່ອງສະຕ໋ອກສິນຄ້າອີກຕໍ່ໄປ

ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ >
ທຸກອໍເດີໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ

ທຸກອໍເດີໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ ການຄວບຄຸມ

BentoWeb ຊ່ວຍສະຫຼຸບຍອດຂາຍພ້ອມອັບເດດສະຖານະຂອງແຕ່ລະອໍເດີ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ໄດ້ທັນທີວ່າມີຈັກອໍເດີທີ່ສັ່ງເຂົ້າມາ, ອໍເດີໃດມີການແຈ້ງການໂອນເງິນແລ້ວ, ແລະ ອໍເດີໃດທີ່ພ້ອມຈັດສົ່ງໄດ້ທັນທີ່

ເຮົາຍັງຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງຄວາມສັບສົນ ແລລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍຈະສົ່ງ Email ແຈ້ງເຕືອນໃນທຸກຄວາມເຄື່ອນໄຫວຂອງແຕ່ລະອໍເດີໄປຍັງລູກຄ້າ ແລະ ເຈົ້າຂອງຮ້ານໃຫ້ ໂດຍອັດຕາໂນມັດ

ຈັດການ Stock ສິນຄ້າໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ

ລະບົບ Stock ສິນຄ້າຂອງ BentoWeb ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງຮ້ານຫຼຸດໂອກາດໃນການເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ເພີ່ມໂອກາດໃນການຂາຍ

ຈັດການ Stock ສິນຄ້າໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ
 • ເລືອກວິທີການຕັດ Stock

  ທ່ານສາມາດເລືອກວິທີຕັດ Stock ທີ່ເໝາະສົມກັບປະລິມານການສັ່ງຊື້ພາຍໃນຮ້ານໄດ້ 2 ຮູບແບບ ລະຫວ່າງຕັດທັນທີທີ່ມີການສັ່ງຊື້ ແລະ ຕັດທັນທີທີ່ມີການຊໍາລະເງິນ

 • ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການສັ່ງຊື້

  ທ່ານສາມາເລືອກທີ່ຈະເຊື່ອງຫຼືສະແດງຈຳນວນສິນຄ້າຄົງເຫຼືອໃນຮ້ານຂອງທ່ານ

 • ເມື່ອ stock ສິນຄ້ານັ້ນໝົດລົງ

  ທ່ານສາມາດເລືອກເຊື່ອງ ຫຼືສະແດງສິນຄ້ານັ້ນໄດ້ຫາກເລືອກໃຫ້ສະແດງຢູ່ ລະບົບຈະເປີດໃຫ້ລູກຄ້າລົງທະບຽນ ເມື່ອເຈົ້າຂອງຮ້ານເຕີມສິນຄ້າເຂົ້າຮ້ານ ລະບົບຈະສົ່ງ Email ແຈ້ງເຕືອນລູກຄ້າໂດຍອັດຕາໂນມັດ

ບໍ່ພາດທຸກໂອກາດ ໃນການຂາຍ

ເຮົາຊ່ວຍບໍລິຫານ stock ສິນຄ້າພ້ອມຕິດຕາມລູກຄ້າໃຫ້ກັບມາທຳການສັ່ງຊື້ ຫຼື ຊໍາລະເງິນໃຫ້ສຳເລັດສົມບູນໂດຍອັດຕາໂນມັດ

ບໍ່ພາດທຸກໂອກາດໃນການຂາຍ
 • ກຳນົດອາຍຸຂອງໃບສັ່ງຊື້

  ໃບສັ່ງຊື້ຈະຖືກຍົກເລີກ ຫາກລູກຄ້າບໍ່ໄດ້ທຳການຊໍາລະເງິນໃນເວລາທີ່ທ່ານກຳນົດໄວ້ ແລະລະບົບຈະທຳການຄືນສິນຄ້າໃນໃບສັ່ງຊື້ນັ້ນກັບສູ່ stock ໂດຍອັດຕາໂນມັດ

 • ແຈ້ງລູກຄ້າເມື່ອມີສິນຄ້າເຂົ້າຮ້ານ

  ຫາກສິນຄ້າທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການເກີດຂາດສະຕ່ອກລູກຄ້າສາມາດໃສ່ Email ເພື່ອໃຫ້ລະບົບແຈ້ງບອກທັນທີ ເວລາມີສິນຄ້າເຂົ້າຮ້ານ

 • ແຈ້ງລູກຄ້າໃຫ້ກັບມາສັ່ງຊື້ໃຫ້ສຳເລັດສົມບູນ

  ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າທຳການເພີ່ມສິນຄ້າລົງກະຕ່າ ແລະ ໃສ່ຂໍ້ມູນການຈັດສົ່ງແລ້ວ ແຕ່ມີເຫດເຮັດໃຫ້ຕ້ອງອອຈາກຮ້ານກາງຄັນ ມື້ທັດມາກ່ອນທ່ຽງ BentoWeb ຈະສົ່ງ Email ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ລູກຄ້າກັບເຂົ້າມາທຳການສົ່ງຊື້ໃຫ້ສຳເລັດສົມບູນໂດຍອັດຕາໂນມັດ

 • ແຈ້ງເຕືອນລູກຄ້າໃຫ້ທຳການຊໍາລະເງິນ

  ກ່ອນໃບສັ່ງຊື້ຈະໝົດອາຍຸ 1ວັນ ທ່ານສາມາດລະບຸໃຫ້ BentoWeb ແຈ້ງເຕືອນລູກຄ້າຜ່ານທາງ Email ໃຫ້ທຳການຊໍາລະເງິນໃຫ້ສົມບູນ

ສະຫຼຸບຂໍ້ມູນການສັ່ງຊື້ໃນໜ້າດຽວ

ບໍ່ຕ້ອງປວດຫົວກັບການໄລ່ຫາຂໍ້ມູນການສັ່ງຊື້ແບບບໍ່ຮູ້ຈົບ ທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຢາກຮູ້ຖືກລວມໄວ້ທີ່ນີ້ແລ້ວ

ສະຫຼຸບຂໍ້ມູນການສັ່ງຊື້ໃນໜ້າດຽວ
 • ສະຫຼຸບທຸກຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ

  ໃຜສັ່ງຊື້ຫຍັງ ຈັດສົ່ງໃສ - ດ້ວຍວິທີການໃດ ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນຈະຖືກຈັດລຽງໄວ້ຢ່າງເປັນລະບຽບເພື່ອການຈັດການທີ່ວ່ອງໄວ

 • ປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ

  BentoWeb ຈະສະແດງສະເພາະຄຳສັ່ງທີ່ເຈົ້າຂອງຮ້ານສາມາດຈັດການກັບອໍເດີໄດ້ໂດຍສຳພັນກັບສະຖານະນຂອງໃບສັ່ງຊື້ໃນປັດຈຸບັນ

 • ລື່ນໄຫຼບໍ່ມີສະດຸດ

  ເມື່ອທຸກຄວາມເຄື່ອນໄຫວຂອງໃບສັ່ງຊື້ຖືກສະຫຼຸບໄວ້ໜ້າດຽວທັງທ່ານແລະລູກຄ້າຈະເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈດຽວກັບ ການບໍລິຫານຄວາມສຳພັນກໍເປັນເລື່ອງງ່າຍ

BentoWeb ຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດສົ່ງ ເປັນເລື່ອງງ່າຍໄດ້ແນວໃດ?

ເຮົາກຽມເຄື່ອງມື ແລະ ສ້າງຂັ້ນຕອນໄວ້ໃຫ້ຢ່າງເປັນລະບົບ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຂອງຮ້ານທຸກຄົນສາມາດຈັດການເລື່ອງການສົ່ງໃນຮ້ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

BentoWeb ຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດສົ່ງເປັນເລື່ອງງ່າຍໄດ້ແນວໃດ?
 • ຊ່ວຍສະຫຼຸບຍອດສຳລັບການຈັດສົ່ງ
  ຊ່ວຍສະລຸບຍອດສຳລັບການຈັດສົ່ງ

  ບໍ່ວ່າຄຳສັ່ງຊື້ຈະມາຈາກຊ່ອງທາງໃດ ຈະມາຈາກການແຊັດ ຫຼື ຈາກໜ້າຮ້ານອອນໄລນ ເຮົາຊ່ວຍສະຫຼຸບແໍເດີທີ່ທ່ານຕ້ອງທຳການຈັດສົ່ງໄວ້ໃຫ້ໃນທີ່ດຽວ

 • ຮູ້ວ່າຕ້ອງຢິບຫຍັງແນ່ ໃນຈຳນວນເທົ່າໃດ
  ຮູ້ວ່າຕ້ອງຢິບຫຍັງແນ່ ໃນຈຳນວນເທົ່າໃດ

  ເຮົາກຽມໃບຈັດກຽມສິຄ້າຫຼື Pick Slip ໄວ້ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຮອບການຈັດສົ່ງນີ້ ທາງຮ້ານຕ້ອງຢິບຈັບສິນຄ້າຫຍັງແນ່, ຈຳນວນເທົ່າໃດ ແລະ ຕ້ອງນໍາໄປໃສ່ກ່ອງໃດ

 • ຈັບເຄື່ອງໃສ່ກ່ອງ ພ້ອມໃບເຊັກຮັບເງິນ
  ຈັບເຄື່ອງໃສ່ກ່ອງ ພ້ອມໃບເຊັກຮັບເງິນ

  ທ່ານສາມາດສັ່ງພິມໃບເຊັກຮັບເງິນ, ໃບຕິດນ້າກ່ອງ ພ້ອມລະບຸໂປຣໂມຊັນດຶງດູດໃຈລູກຄ້າໃຫ້ກັບມາຊື້ອີກຄັ້ງ

 • ຈັບຄູ່ອໍເດີກັບໝາຍເລກພັດສະດຸ
  ຈັບຄູ່ອໍເດີກັບໝາຍເລກພັດສະດຸ

  ບໍ່ຄ້ອງລຸ້ນວ່າຈະຈົດຜິດຫຼືຖືກ BentoWeb ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ Barcode scanner ໃນການຈັບຄູ່ອໍເດີກັບໝາຍເລກພັດສະດຸຈາກລະບົບຫຼັງບ້ານໄດ້ທັນທີ

 • ແຈ້ງເລກພັດສະດຸໃຫ້ກັບລູກຄ້າ
  ແຈ້ງເລກພັດສະດຸໃຫ້ກັບລູກຄ້າ

  ສົ່ງ Email ສະແດງຄວມຂອບໃຈ ພ້ອມໝາຍເລກພັດສະດຸໃຫ້ກັບລູກຄ້າເປັນລາຍບຸກຄົນ ຮ້ານອອນໄລນຂອງທ່ານຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບຕິດຕາມພັດສະດຸຂອງໄປສະນີລາວເອົາໄວ້ແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງຮ້ານແລະລູກຄ້າສາມາດກວດສອບການຈັດສົ່ງໄດ້ທຸກສະຖານະ

ສັ່ງພິມເອກະສານຈາກລະບົບໄດ້ທັນທີ

ເພີ່ມຄວາມເປັນ "ເປັນມືອາຊີບ" ໃຫ້ກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ເພີ່ມຄວາມອຸ່ນໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າດ້ວຍບໍລິການແຈ້ງການຈັດສົ່ງຜ່ານ SMS

ພຽງ 1.30 Credit ຕໍ່ອໍເດີ

 • BentoWeb ກວດສອບ Tracking No. ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດສົ່ງສະນຄ້າ ກັບລະບົບຂອງໄປສະນີລາວ ແລ້ວແຈ້ງສະຖານະການຈັດສົ່ງໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງທ່ານຜ່ານ SMS ໂດຍອັດຕາໂນມັດ
 • ລະບົບມີຮອບການຈັດສົ່ງ SMS 3 ຄັ້ງໃນ 1 ມື້ ຄື 10.30, 15.30 ແລະ 18.30 ໂມງ
ເພີ່ມຄວາມອຸ່ນໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າດ້ວຍບໍລິການແຈ້ງການຈັດສົ່ງຜ່ານ SMS

ກຳນົດສະຖານະການຂອງຜູ້ເບິ່ງແຍງຮ້ານ

ຈຳກັດສິດທິ ແລະ ຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນພາຍໃນຮ້ານຂອງທ່ານ

ຕຳແໜ່ງພາຍໃນຮ້ານ

ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ຜູ້ຈັດການຮ້ານ ຜູ້ຈັດການສິນຄ້າ ຝ່າຍບັນຊີ ຝ່າຍຈັດສົ່ງ ຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າ ຝ່າຍຮັບອໍເດີ ຝ່າຍຄັ່ງສິນຄ້າ
ກວດສອບລາຍງານການຂາຍ ເຂົ້າເຖິງລາຍງານການຂາຍ, ການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ, ຂໍ້ມູນ Stock ສິນຄ້າ          
ຈັດການຂໍ້ມູນສິນຄ້າ ເພີ່ມ-ລຶບ-ເຊື່ອງສິນຄ້າ, ປັບລາຄາ, ປັບ Stock        
ອອກໃບສັ່ງຊື້ຜ່ານ BentoPOS ເປີດບິນຮັບອໍເດີຜ່ານແຊັດຈາກ Facebook, LINE, ແລະ Instagram          
ເບິ່ງແຍງເລື່ອງການເງິນ ກວດສອບການຊໍາລະເງິນ, ອອກໃບເຊັກຮັບເງິນ-ໃບນຳສົ່ງສິນຄ້າ          
ບໍລິການລູກຄ້າ ເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດໃບສັ່ງຊື້ຂອງລູກຄ້າ          
ບໍລິຫານການຈັດສົ່ງ ແຈ້ງສະຖານະການຈັດສົ່ງສິນຄ້າກັບລູກຄ້າ          
ຈັດການຂໍ້ມູນຮ້ານຄ້າ ແກ້ໄຂລາຍລະອຽດ ແລະ ນະໂຍບາຍການຈັດສົ່ງ-ການຮັບຊໍາລະເງິນຂອງຮ້ານ            
ບໍລິຫານງານການຕະຫຼາດ ຕັ້ງນະໂຍບາຍການຫຼຸດລາຄາ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນລູກຄ້າ            
ເຊື່ອມຕໍ່ຮ້ານຄ້າເຂົ້າ Facebook page ສາມາດນຳຮ້ານໄປເຊື່ອມກັບ Facebook page ໃດກໍໄດ້ທີ່ເປັນ Admin ຢູ່            
ຈັດການຜູ້ດູແລຮ້ານ ເພີ່ມ-ລົບ ຫຼື ແກ້ໄຂຕໍາແໜ່ງຂອງຜູ້ເບິ່ງແຍງ              
ຈັດການອໍເດີໄດ້ທຸກບ່ອນ....ທຸກເວລາ

ຈັດການອໍເດີໄດ້ທຸກບ່ອນ....ທຸກເວລາ

ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດແລະສະຖານະການຂອງແຕ່ລະອໍເດີ, ແຈ້ງຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງພ້ອມອອກໃບເຊັກຮັບເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ລວມທັງກວກສອບສະຖານະການຈັດສົ່ງໄດ້ທັນທີ ຈາກໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ

ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ >
pages/home.android_download_bentoapppages/home.ios_download_bentoapp

ເລີ່ມຮັບອໍເດີຈາກທຸກຊ່ອງທາງໄດ້ທັນທີ

ສະຫມັກຮ້ານຟຣີ ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ

ສະຫມັກເປີດຮ້ານຟຣີ
BentoWeb ທົດລອງໃຊ້ງານໄດ້ຟີຣີ ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ