ເຮົາເລີ່ມແພັກສິນຄ້າທັນທີທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນ

BentoDelivery ຄື ບໍລິຫານຄັ່ງສິນຄ້າ ແລະ ການຈັດສົ່ງ ທີ່ເຮັດວຽກກັບຮ້ານຂອງທ່ານຢ່າງສົມບູນ

BentoDelivery

ທ່ານຈະຍິ່ງໃຫ່ຍບໍ່ໄດ້ຖ້າຍັງຫມົດເວລາໄປກັບງານທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຈົບ

ພຽງທ່ານແຈ້ງລະບົບຫຼັງບ້ານ BentoWebວ່າໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນເປັນທີ່ຮຽບຮອຍແລ້ວ BentoDelivery ຈະເຮັດການແພັກເຄື່ອງແລະຈັດສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ຮອດມືລູກຄ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີເວລາວ່າງໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ

ທ່ານຈະຍິ່ງໃຫ່ຍບໍ່ໄດ້ຖ້າຍັງຫມົດເວລາໄປກັບງານທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຈົບ

ເຮົາເຮັດທຸກຢ່າງແທນທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ເຮົາຊ່ວຍທ່ານ, ກວດນັບ, ຈັດເກັບ, ແພັກສິນຄ້າ,ພ້ອມຈັດສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ BentoDelivery ຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນໃນການຈັດການ ພພ້ອມສ້າງໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄດ້ຢ່າງບໍ່ຈໍາກັດ

ກວດນັບ ແລະ ຈັດເກັບສິນຄ້າຢ່າງປອດໄພ

ກວດນັບ ແລະ ຈັດເກັບສິນຄ້າຢ່າງປອດໄພ

ເຮົາກວດນັບພ້ອມຕິດ Barcode ໃຫ້ກັບສິນຄ້າຂອງທ່ານທຸກຢ່າງ ເພື່ອຄວາມບໍ່ຜິດພາດໃນການຈັດເກັບ ແລະ ແພັກສິນຄ້າ ພ້ອມທັງຈັດວ່າງຢ່າງເປັນລະບຽບຊັ້ນວາງຂະໜາດ เ 120 x 60 x 46.8 CM

ຄ່າບໍລິການກວດນັບ ແລະ ລົງທະບຽນ 1 - 99 ຢ່າງ 5 ເຄດິຕໍ່ຢ່າງ 100 - 499 ຢ່າງ 3 ເຄດິຕໍ່ຢ່າງ 500 ຢ່າງຂຶື້ນໄປ 2 ເຄດິຕໍ່ຢ່າງ ຄ່າບໍ່ລິການຊັ້ນວ່າງ

ເຮົາຍິນດີທີ່ຈະບໍ່ຄິດຄ່າຊັ້ນວ່າງສິນຄ້າ ຖ້າສິນຄ້າຂອງທ່ານຖືກແພັກອອກພາຍໃນ 5 ມື້ນັບຈາກມື້ທີ່ສິນຄ້າເຂົ້າຄັ່ງ

ຈັດ ແລະ ແພັກສິນຄ້າຕາມອໍເດີ້

ຈັດ ແລະ ແພັກສິນຄ້າຕາມອໍເດີ້

ຂະບວນນການຈັດເຄື່ອງແລະແພັກສິນຄ້າ ຈະເລີ່ມຂື້ນຫລັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການຊໍໍາລະເງິນ

ຈັດ ສິນຄ້າຕາມອໍເດີ້ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຫຸ້ມຫໍສິນຄ້າດັ່ງກ່ວາດ້ວຍ bubbles ຫຼື plasti ຕິດສະຕິກເກີ, ໃສ່ນາມບັດ, ໃບບິນຮັບເງິນ, ຫລື brochure ຂອງທາງຮ້ານ ຊັ່ງນໍ້າຫນັກ ແລະ ຈໍາຫນ້າກ່ອງຈັດສົ່ງ
ຄ່າຈັດ ແລະ ແພັກສິນຄ້າ ເລີ່ມຕັ້ນ 30 ເຄດິດ ຕໍ່ອໍເດີ້ / ກ່ອງ

ຄ່າບໍລິການດັ່ງກ່ວາລວມ ຄ່າບໍລິການຈັດຕາມອໍເດີ້, ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ, ການຈໍາຫນ້າ,ແລະບໍລິການຕິດສະຕິກເກີ ຫຼື ໃສ່ໃບຮັບເງິນໃນກ່ອງແລ້ວ

ຈັດສົ່ງຜ່ານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ທ່ານໄວ້ວ່າງໃຈ

ເຮົາເັຮດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈັດສົ່ງຊັ້ນນໍທີ່ທ່ານໄວ້ວ່າງໃຈ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໄປສະນີໄທ AlphaFast, DHL, SCG Express, ຫຼື Kerry Express ເພື່ອຊ່ວຍສົ່ງມອບສິນຄ້າໄປຍັງຜູ້ຮັບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ພ້ອມສະຖານະຈັດສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຊາບຜ່ານລະບົບຫຼັງບ້ານຂອງ BentoWeb

ຄ່າບໍລິການຈັດສົ່ງ ຄິດໄລ່ຕາມຕົວຈິງຂອງຜູ້ບໍລິການ

ຫຍຸດເສຍເວລາ. ຫຍຸດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ເລີ່ມຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ເຕີ່ມໃຫ່ຍ.

BentoDelivery ຄື ການບໍລິການທີ່ເຮົາຕັ້ງໃຈສ້າງຂື້ນມາເພື່ອຊ່ວຍໃນການ E-commerce ເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍຂື້ນ

หลังจากทรมานกับการแพ็คสินค้าและส่งของเอง ความตั้งใจที่อยากมี “Freedom” จากงานไม่ประจำ ด้วยการขายของออนไลน์ กลับกลายเป็นภาระสุดๆ สินค้า 1 ออเดอร์คุณก็ต้องเสียเวลาเหมือนกัน พอลองหาบริษัทที่เก็บและแพ็คสินค้า
จะเจอปัญหาว่าต้องมาทำตัวเป็นคนกลางส่งข้อมูลจากระบบสั่งซื้อ มาที่ระบบคลัง ยิ่งวุ่นไปอีก พอใช้ BentoDelivery แล้ว ครบวงจรในที่เดียว คิดค่าบริการง่ายๆไม่จุกจิก ตอนนี้มี Freedom และมั่นใจกับการขยายธุรกิจไม่ต้องห่วงข้างหลังอีกเลย

ตั้งแต่ใช้ BentoDelivery การจัดการเรื่องสต็อค และการส่งสินค้า แทบไม่มีปัญหาเลย
ซึ่งทำให้เราไป Focus เรื่องการตลาดได้มากขึ้น ส่วนของ Customer service ก้อ support ดีมากๆ
มีปัญหาอะไร หาคำตอบ
และตอบกลับ
ในเวลาอันรวดเร็ว รู้สึกไม่ผิดหวัง
ที่เลือกใช้ BentoDelivery ค่ะ

ตั้งแต่ทำมา ส่งมาเกือบหมื่นออเดอร์แล้ว ยังไม่เจอการส่งผิดที่ หรืออะไรยังไงเลยครับ (ไม่นับลูกค้าเขียนผิดเองนะ) อยากจะขายของ แต่ขี้เกียจปวดหัวกับ Operation ฝั่ง E-commerce หรือด้านอะไรแบบนี้
ก็ใช้ Bento เถอะฮะ จะได้เอาเวลาไปคิด
Product หรือดูแลเรื่อง อื่นๆ แทนครับ

ກຽມທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ພ່ອມສໍາຫຼັບການໂຕ້ຕອບ

ລະບຸຊື່, ອີເມວ, ແລະ ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານໄວ້ ແລ້ວເຈົ້າຫນ້າຈະສົ່ງລາຍລະອໜດກັບໄປ

ເລີ່ມຮັບອໍເດີຈາກທຸກຊ່ອງທາງໄດ້ທັນທີ

ສະຫມັກຮ້ານຟຣີ ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ

ສະຫມັກເປີດຮ້ານຟຣີ
BentoWeb ທົດລອງໃຊ້ງານໄດ້ຟີຣີ ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ