ຈັດການຫຼັງຮ້ານໄດ້ງ່າຍຈາກໂທລະສັບມືຖື

ເພີ່ມສິນຄ້າເຂົ້າຮ້ານ, ບໍລິຫານ Stock, ຈັດການອໍເດີ້, ອອກໃບເຊັກຮັບເງິນ, ແລະ ຕິດຕາມການຈັດສົ່ງໄດ້ຈາກໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ

ເບິ່ງວິດີໂອແນະນຳ BentoWeb App

ຈັດການຫຼັງຮ້ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຈາກໂທລະສັບມືຖື
ດາວໂຫຼດ BentoWeb App
pages/bentoApp.android_download_bentoapp pages/bentoApp.ios_download_bentoapp
ຈັດການອໍເດີໄດ້ທຸກທີ່...ທຸກເວລາ

ຈັດການອໍເດີໄດ້ທຸກທີ່...ທຸກເວລາ

ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຢູ່ຕິດໜ້າຄອມ ທ່ານຍັງສາມາດບໍລິຫານງານທັງໝົດພາຍໃນຮ້ານໄດ້ເພາະ BentoWeb App ຈະຊ່ວຍສະຫຼຸບສະຖານະຂອງອໍເດີທັງໝົດພາຍໃນຮ້ານ ພ້ອມສະແດງລາຍລະອຽດແລະຄວາມເຄື່ອນໄຫວຂອງແຕ່ລະອໍເດີໃຫ້ເຫັນຢ່າງເປັນລະບຽບ

ທ່ານສາມາດປັບສະຖານະຂອງແຕ່ລະອໍເດີໄດ້ງ່າຍໆຈາກໂທລະສັບມືຖືຈາກນັ້ນລະບົບຈະທຳການຈັດສົ່ງ Email ໂຕ້ຕອບກັບລູກຄ້າຕົວແທນທ່ານໃຫ້ໂດຍອັດຕາໂນມັດ

ເພີ່ມສິນຄ້າເຂົ້າຮ້ານຈາກໂທລະສັບມືຖື

ເພີ່ມສິນຄ້າເຂົ້າຮ້ານຈາກໂທລະສັບມືຖື

ໃສ່ຊື່, ກຳນົດລາຄາ, ຖ່າຍຮູບສິນຄ້າ, ກຳນົດ Stock ໄດ້ຈາກມືຖືຂອງທ່ານ

ເຈົ້າຂອງຮ້ານສາມາດເພີ່ມ, ລຶບ, ເຊື່ອງ, ສະລັບຕໍາແໜ່ງຂອງສິນຄ້າ ແລະ ໝວດໝູ່ສິນຄ້າພາຍໃນຮ້ານໄດ້ຢ່າງອິດສະລະຈາກ BentoWeb

ປັບ Stock ສິນຄ້າດ້ວຍລະບົບ barcode

ປັບ Stock ສິນຄ້າດ້ວຍລະບົບ barcode

BentoWeb ມາພ້ອມກັບລະບົບ Barcode Scanner ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັບກ້ອງໃນໂທລະສັບມືຖືເພື່ອລະບຸຫຼືຄົ້ນຫາສິນຄ້າໃນຮ້ານໂດຍໂດຍໃຊ້ແຖບ Barcode ຂອງສິນຄ້າໃນການອ້າງອີງ

ພຽງແຕ່ເປີດໂໝດ Barcode Scanner ແລ້ວນຳ Barcode ຂອງສິນຄ້າມາສ່ອງກັບກ້ອງໃນໂທລະສັບມືຖື ລະບົບກໍຈະເອີີ້ນສິນຄ້າຊິ້ນນັ້ນໃນຮ້ານຂຶ້ນມາໂດຍອັດຕາໂນມັດເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດປັບ Stock ສິນຄ້າໃນຮ້ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ

ສິນຄ້າຂອງທ່ານຍັງບໍ່ມີ Barcode? ບໍ່ມີບັນຫາ ^^ ທ່ານສາມາດໃຊ້ Barcode ທີ່ BentoWeb ອອກໃຫ້ຈາກລະບົບຫຼັງຮ້ານໄດ້ທັນທີ

ກວດສອບສະຖານະການຈັດສົ່ງໄດ້ທັນທີ

ກວດສອບສະຖານະການຈັດສົ່ງໄດ້ທັນທີ

ທ່ານສາມາດກວດສອບສະຖານະການຈັດສົ່ງພັດສະດຸຜ່ານ BentoWeb App ເທິງໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານໄດ້ທັນທີ

BentoWeb ກວດສອບ Tracking No. ທີ່ທ່ານລະບຸໄວ້ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດສົ່ງສິນຄ້າກັບລະບົບຂອງໄປສະນີລາວ ແລ້ວນຳມາແຍກອອກຕາມສະຖານະເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຫ້ບໍລິການກັບລູກຄ້າຂອງທ່ານໄດ້ດີຂຶ້ນ

ເລີ່ມຮັບອໍເດີຈາກທຸກຊ່ອງທາງໄດ້ທັນທີ

ສະຫມັກຮ້ານຟຣີ ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ

ສະຫມັກເປີດຮ້ານຟຣີ
BentoWeb ທົດລອງໃຊ້ງານໄດ້ຟີຣີ ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ