BentoWeb Logo

ປ່ຽນເລື່ອງຫຍຸ້ງໆຂອງການຂາຍອອນລາຍ ໃຫ້ເປັນເລື່ອງງ່າຍໆ

BentoWeb ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຂະຫຍາຍທຸລະກິດດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ

ສະໝັກເປີດບັນຊີ

ສ້າງຮ້ານອອນລາຍຂອງທ່ານເອງໄດ້ທັນທີ

ບໍ່ຕ້ອງເຈັບຫົວກັບການພັດທະນາເວັບໄຊ, ບໍ່ຕ້ອງຫຍຸ້ງຍາກກັບຄ່າບຳລຸງຮັກສາ

ພຽງແຕ່ສະໝັກເປີດຮ້ານ, ໃສ່ຂໍ້ມູນສິນຄ້າ, ເລືອກຊ່ອງທາງການຮັບຊຳລະເງິນ ແລະ ລະບຸຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດສົ່ງ
ກໍ່ສາມາດດຳເນີນການຂາຍໄດ້ເລີຍ

 • ກຳນົດນະໂຍບາຍຮ້ານໄດ້ເອງ

  ທ່ານຕ້ອງການຮັບລູກຄ້າຕ່າງປະເທດບໍ່, ທ່ານຢາກໃຫ້ວິທີການຕັດ stock ສິນຄ້າໃນຮ້ານເປັນແນວໃດ, ອໍເດີຈະຖືກຍົກເລີກພາຍໃນຈັກມື້ຫາກລູກຄ້າບໍ່ຊຳລະເງິນ ທ່ານສາມາດກຳນົດນະໂຍບາຍທຸກຢ່າງພາຍໃນຮ້ານໄດ້ເອງ

  ກຳນົດນະໂຍບາຍຮ້ານໄດ້ເອງ
 • ເພີ່ມສິນຄ້າເຂົ້າຮ້ານ

  ເຮົາກຽມເເຄື່ອງມືໃນການແນະນຳຂໍ້ມູນສິນຄ້າຂອງທ່ານໄວ້ໃຫ້ຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍ ທ່ານສາມາດເພີ່ມວິດີໂອຈາກ YouTube, ຈັດການໝວດໝູ່ ແລະ ຈຳນວນ stock ສິນຄ້າ, ຕັ້ງລາຄາຂາຍຍ່ອຍ- ຂາຍສົ່ງ, ລວມເຖິງການ Export ສິນຄ້າ ລົງ Facebook Page ໄດ້ທັນທີ

  ເພີ່ມສິນຄ້າເຂົ້າຮ້ານ
 • ຮັບເງິນໄດ້ຈາກທຸກຊ່ອງທາງ

  ເປັນຫຍັງຕ້ອງຈຳກັດວິທີການຮັບຊຳລະເງິນໄວ້ແຕ່ໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ ໃນເມື່ອທ່ານສາມາດຮັບເງິນຜ່ານບັດເດບິດ, ບັດເຄຣດິດ ແລະ Payment gateway ຊັ້ນນຳຕ່າງໆໄດ້ທັນທີ ລູກຄ້າສະດວກ ຊ່ອງທາງໃດ ທ່ານກໍ່ພ້ອມຮັບ ເງິນໄດ້ທັງໝົດ

  ຮັບເງິນໄດ້ຈາກທຸກຊ່ອງທາງ
 • ຄິດໄລ່ຄ່າຈັດສົ່ງໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ

  ເຮົາຊ່ວຍຄິດໄລ່ຄ່າຈັດສົ່ງໃນທຸກໆການສັ່ງຊື້ໃຫ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ທ່ານສາມາດ ກຳນົດຄ່າຈັດສົ່ງແບບຕາຍຕົວ, ຕາມລາຄາລວມ, ຕາມຈຳນວນສິນຄ້າ, ຕາມ ນໍ້າໜັກຂອງສິນຄ້າ, ຕາມຈຳນວນທີ່ສັ່ງຊື້, ຕາມທີ່ຢູ່ຂອງລູກຄ້າ ລວມທັງຄິດຄ່າ ຈັດສົ່ງຕາມຈິງຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈັດສົ່ງ

  ຄຳນວນຄ້າຈັດາສົ່ງໃຫ້ອັດຕາໂນມັດ

ຮອງຮັບທຸກຮູບແບບການສັ່ງຊື້

ເຮົາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັບມືກັບເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ປ່ຽນໄປ

ລູກຄ້າໃຊ້ມືຖືຫຼາຍກວ່າຄອມພິວເຕີແລ້ວໄດ໋ ! ທ່ານພ້ອມຮັບມືແລ້ວບໍ່?

ເມື່ອທ່ານສະໝັກເປີດຮ້ານຄ້າອອນລາຍກັບ BentoWeb ເຮົາຈະກຽມໜ້າ ຮ້ານ ໄວ້ໃຫ້ທ່ານເຖິງ 3 ຮູບແບບຄື: ເທິງໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ແທັບເລັດ, ເທິງ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ໜ້າຮ້ານເທິງ Facebook page. ເມື່ອລູກຄ້າຂອງທ່ານ ເຂົ້າຮ້ານຈາກຊ່ອງທາງໃດກໍຕາມ BentoWeb ຈະເອີ້ນເອົາໜ້າຮ້ານສຳຫຼັບ ຊ່ອງທາງນັ້ນຂຶ້ນມາໃຫ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ໄດ້ຢ່າງສະດວກທີ່ສຸດ

ເປີດຮັບອໍເດີ ຜ່ານ FB, LINE, TikTok ແລະ Instagram

ລູກຄ້າສັ່ງຊື້ຜ່ານແຊັດບໍ່ເປັນບັນຫາອີກຕໍ່ໄປ ທ່ານ
ສາມາດອອກໃບສັ່ງຊື້ໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ຕິດຕໍ່ເຂົ້າມາຜ່ານ
ທາງ FB, LINE, TikTok ແລະ Instagram ຈາກ
ລະບົບຫຼັງບ້ານຂອງ BentoWeb ໄດ້ດ້ວຍລະບົບ
BentoPOS ໃຊ້ຂໍ້ມູນ stock ສິນຄ້າ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕ່າງໆທີ່ທ່ານກຳນົດໄວ້ຈາກລະບົບຫຼັງບ້ານ

ເຮັດໃຫ້ການຈັດການອໍເດີເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ສຸດ

ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ >
ເປີດບິນຮັບອໍເດີຈາກ Facebook, LINE, ແລະ Instagram
ChatBot ເລຂາສ່ວນຕົວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປີດການຂາຍ

ChatBot

ຜູ້ຊ່ວຍສ່ວນຕົວທີ່ຊ່ວຍທ່ານປິດການຂາຍ

ການໂຕ້ຕອບທີ່ຊັກຊ້າ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ລູກຄ້າລໍຖ້າ ຄືການຕັດໂອກາດ
ທາງທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດກຳນົດຮູບແບບການໂຕ້ຕອບລູກຄ້າທີ່ແຊັດເຂົ້າມາຜ່ານ
ທາງ Facebook ໂດຍອັດຕະໂນມັດດ້ວຍ ChatBot ຈາກລະບົບ
ຫຼັງບ້ານຂອງ BentoWeb

ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ >
RFM Analytic

RFM Analytic

ຊ່ວຍທ່ານເກັບ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ

ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນພຶດຕິກຳກັບ Facebook ແລະ Google ຊ່ວຍ ໃຫ້ທ່ານເຮັດໂຄສະນາໄດ້ຢ່າງມີ ປະສິດທິພາບ

BentoWeb Mobile App ຈັດການອໍເດີ້ໄດ້ທຸກທີ່.. ທຸກເວລາ

ຈັດການອໍເດີໄດ້ທຸກບ່ອນ....ທຸກເວລາ

ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດ ແລະ ສະຖານະຂອງແຕ່ ລະອໍເດີ, ແຈ້ງຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ພ້ອມທັງອອກໃບ ບິນຮັບເງິນໃຫ້ລູກຄ້າ ລວມທັງກວດສອບສະຖານະການ ຈັດສົ່ງໄດ້ທັນທີຈາກໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ

ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ >
pages/home.android_download_bentoapppages/home.ios_download_bentoapp

BentoWeb ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອທ່ານ

ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນເລືອກໃຊ້ BentoWeb ເປັນລະບົບຮ້ານອອນລາຍ

ຜູ້ປະກອບການ SME ແລະ Brand ຊັ້ນນຳ ເລືອກ BentoWeb ເປັນຊ່ອງທາງການຂາຍທາງອອນລາຍ

ເລີ່ມຮັບອໍເດີຈາກທຸກຊ່ອງທາງໄດ້ທັນທີ

ສະຫມັກຮ້ານຟຣີ ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ

ສະຫມັກເປີດຮ້ານຟຣີ
BentoWeb ທົດລອງໃຊ້ງານໄດ້ຟີຣີ ບໍ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ