สรุปใจความสำคัญ

 • คุณจำเป็นที่จะต้องสร้างบัญชีกับ BentoWeb ก่อนที่จะทำการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ร้านค้าในระบบของเรา ด้วย อีเมล์ หรือ บัญชี Facebook ของคุณ
 • เพื่อช่วยให้การสั่งซื้อ และการจัดการออเดอร์เป็นเรื่องง่าย ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อ, ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง, อีเมล์ และ เบอร์โทรศัพท์ จากบัญชี BentoWeb ของคุณ จะไปปรากฎในร้านค้า เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าเแล้วเท่านั้น
 • BentoWeb ไม่ส่งต่อข้อมูลการสั่งซื้อของคุณระหว่างร้านค้าในระบบของเรา รายการคำสั่งซื้อของคุณจะถูกจัดการโดยร้านค้าที่คุณสั่งซื้อด้วยเท่านั้น
 • เราไม่ขาย หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนตัวของคุณในทุกกรณี และจัดการกับข้อมูลตามความต้องการของคุณ และร้านค้าเท่านั้น
 • เราอาจมีการส่งข้อมูลของคุณไปยังผู้ให้บริการอื่น ๆ เช่น ผู้ให้บริการรับชำระเงิน หรือ ผู้ให้บริการจัดส่ง ตามที่คุณ หรือร้านค้าได้เลือก หรือตกลงกันไว้ในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา


ข้อมูลที่เก็บและการนำไปใช้

BentoWeb เก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งเราได้รับข้อมูลจากการที่คุณทำการสั่งซื้อ หรือใช้งานเว็บไซต์ร้านค้าบนระบบของเรา

ข้อมูลที่เราเก็บ การนำไปใช้
ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ในการจัดส่ง, Email, รหัสผ่าน, หมายเลขบัญชี Facebook, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, วันเกิด, เพศ, และ อายุ
 • เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ และการยืนยันตัวตนในระบบ
 • เพื่อช่วยให้ร้านค้าสามารถจัดส่งสินค้า, ติดต่อประสานงาน, แก้ไขปัญหา, แนะนำ, หรือให้บริการคุณได้
 • เพื่อช่วยให้ระบบสามารถนำเสนอ Checkout option เช่น ช่องทางการจัดส่ง หรือช่องทางการรับเงิน ที่เหมาะสมกับคุณ
 • เพื่อสร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า, ใบเสร็จรับเงิน, ใบปะหน้ากล่อง หรือ รายงานภาษีขาย
 • เป็นข้อมูลให้ร้านค้า เพื่อพิจารณาให้คุณสามารถใช้งานฟังก์ชั่นในระบบของเราได้
 • เป็นข้อมูลให้ร้านค้าใช้สร้างโปรโมชั่นและการสื่อสารโดยอ้างอิงถึงข้อมูลประชากรในร้าน
 • เพื่อให้ BentoWeb สามารถช่วยร้านค้าแก้ไขปัญหา, ติดต่อประสานงาน, แนะนำ หรือ ให้บริการคุณได้
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบ เช่น IP address, อุปกรณ์ที่ใช้ และ Browser เป็นต้น
 • เพื่อบันทึกประวัติในการใช้งาน
 • เพื่อป้องกันการฉ้อโกง หรือทุจริต
Access token จากระบบของ Partner ของเรา เช่น Facebook หรือ Google เป็นต้น
 • เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ และเชื่อมต่อบัญชีของ Partner กับบริการ หรือฟังก์ชั่นบนระบบของ BentoWeb

BentoWeb รองรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต แต่ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณไว้ในระบบของเรา ข้อมูลการชำระเงินจะถูกประมวลผลโดยผู้ให้บริการที่ลูกค้า และร้านค้าเลือกใช้


การแชร์ข้อมูลของคุณไปยังบุคคลภายนอก

เราไม่ส่งต่อข้อมูลของคุณไปให้กับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานใด ๆ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาต หรือมีเหตุจำเป็นที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

BentoWeb ไม่แชร์ข้อมูลการสั่งซื้อระหว่างคุณกับร้านค้า รายการคำสั่งซื้อของคุณจะถูกจัดการโดยร้านค้าที่คุณสั่งซื้อด้วยเท่านั้น

BentoWeb รับ-ส่งข้อมูลของคุณไปยังผู้ให้บริการ (เช่น ผู้ให้บริการจัดส่ง หรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน) ที่คุณหรือร้านค้าเลือกไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ BentoWeb ไม่ได้ควบคุมข้อมูลที่เราส่งออกไป โปรดศึกษานโยบายของแต่ละผู้ให้บริการ ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้

เราเลือกใช้ ผู้ให้บริการที่หลากหลาย ในการให้บริการระบบร้านค้าออนไลน์เรา เช่น บริการ Server. Cloud storage หรือ บริการส่ง Email แจ้งการจัดส่ง เป็นต้น ซึ่งถือเป็นฟังก์ชั่นหลักที่จะช่วยให้ BentoWeb สามารถสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์ที่ง่าย และราบรื่น การเชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าวจะทำผ่าน API ที่มีการเข้ารหัสความปลอดภัยเอาไว้

หากมีเหตุจำเป็นที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการส่งต่อข้อมูลของคุณ เช่น ได้รับหมายศาล หรือความต้องการอื่นใดของหน่วยงานภาครัฐ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็ว


สิทธิในข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณมีกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่ในข้อมูลส่วนตัวที่คุณระบุไว้ในระบบของเรา คุณสามารถเรียกดู หรือแก้ไข ข้อมูลส่วนตัวที่เราจัดเก็บบนทุกเว็บไซต์ร้านค้าในระบบของ BentoWeb อย่างไรก็ดี เราไม่มีสิทธิเข้าไปจัดการข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของคุณในร้านค้าที่คุณทำการสั่งซื้อ BentoWeb เป็นเพียงเครื่องมือที่ร้านค้าเลือกใช้ และไม่สามารถตัดสินใจกระทำการใด ๆ กับข้อมูลได้ อย่างไรก็ดี พวกเรายินดีที่จะช่วยประสานงาน และให้คำแนะนำกับร้านค้าเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามความต้องการของคุณได้

ก่อนที่เราจะช่วยประสานงานหรือปฏิบัติตามความต้องการใด ๆ ที่คุณร้องขอต่อข้อมูลส่วนตัวที่บันทึกไว้ในระบบของเรา เราจำเป็นจะต้องได้รับการยืนยันให้แน่ใจว่า คุณเป็นเจ้าของข้อมูลในระบบจริง โดยคุณจำเป็นต้อง

 • ส่งคำร้องจาก Email ที่ถูกบันทึกไว้ในระบบของเราเท่านั้น และ/หรือ
 • ส่งเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ มาที่ info@bentoweb.com หลังจากที่เราสามารถยืนยันตัวตนของคุณได้แล้ว เราจะทำลายหลักฐานหรือเอกสารที่เราได้รับทาง Email ภายใน 30 วันทำการ